විදුලි බිල්පත් පදනම්ව විදුලිය විසන්ධි නොකරන ලෙස අමාත්‍යවරයාගෙන්, විදුලිබල මණ්ඩලයට දැනුම්දීමක්

Tuesday, 27 October 2020 - 16:47

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%2C+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%BD+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය ඇතුළු දිවයිනේ අනෙකුත් ප්‍රදේශවල නිවාස හා ආයතනයන්හි මාසික බිල්පත් පදනම්ව විදුලිය විසන්ධි කිරීමක් සිදු නොකරන ලෙසට විදුලිබල අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම, විදුලිබල මණ්ඩලයට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

රට තුළ සිදුකෙරෙන කොරෝනා මර්දන ක්‍රියාන්විතය හමුවේ අඛන්ඩ විදුලි සැපයුමකින් ජාතික පද්ධතිය බලගැන්වීමටත්, පීඩාවට පත් විදුලි පාරිභෝගිකයින්ට අවශ්‍ය සහන ලබාදීමටත් සෑම පියවරක්ම ගන්නා බවයි එම අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ.