ඇඳිරි නීතිය පානදුර උතුරට සහ පානදුර දකුණ පොලිස් බලප්‍රදේශවලත් ක්‍රියාත්මකයි

Wednesday, 28 October 2020 - 6:40

%E0%B6%87%E0%B6%B3%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඊයේ රාත්‍රියේ සිට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පානදුරට පැනවූ ඇඳිරි නීතිය පානදුර උතුර සහ පානදුර දකුණ යන පොලිස් බලප්‍රදේශයන්ටද අදාළ බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඊයේ රාත්‍රියේ සිට යළි දැනුම්දෙනතුරු පානදුර උතුර, පානදුර දකුණ, මොරටුව, හෝමාගම යන පොලිස් බල ප්‍රදේශයන් සඳහා නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවනු ලැබුවා.