ඉන්දියාවේ අද ප්‍රාන්ත මැතිවරණයක්

Wednesday, 28 October 2020 - 8:42

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
නැගෙනහිර ඉන්දියාවේ පිහිටි බිහාර් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත සභාවට නියෝජිතයින් තෝරා පත්කර ගැනීමේ මැතිවරණයේ පළමු අදියර අද පැවැත්වෙනවා.

කෝටි දෙකකට ආසන්න බිහාර් වාසීන් එහිදී ප්‍රාන්තයේ ආසන 243 න් 71 කට නියෝජිතයින් තෝරා පත්කර ගැනීම සඳහා ඡන්දය ප්‍රකාශ කරනු ඇති.

ප්‍රධාන අමාත්‍ය නිතිෂ් කුමාර්ගේ ජනතා දාල් පක්ෂය ආසන 35 කට තරඟ කරන අතර, ඔවුන් සන්ධානගත වී සිටින භාරතීය ජනතා පක්ෂය ආසන 29 කට තරඟ වදිනවා.

නේපාල දේශසීමාව ආසන්නයේ පිහිටි බිහාර් ප්‍රාන්තයට බුද්ධගයාව සහ මහාබෝධී විහාරය පිහිටීම හේතුවෙන් බෞද්ධ වන්දනාවන් හිදී විශේෂ තැනක් හිමිවනවා.