වියට්නාමයේ සුළි සුළඟකින් 25 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට

Thursday, 29 October 2020 - 13:03

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B6%9F%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+25+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%A7
මධ්‍යම වියට්නාමයට බලපා ඇති සුළි සුළඟකින් පුද්ගලයින් 25 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්වී තිබෙනවා.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ පුද්ගලයන් 50කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් අතුරුදන්ව ඇති බවයි.

එමෙන්ම, නිවාස 56,000කට හානි සිදුව ඇති බව වාර්තා වනවා.

දශක කිහිපයකට පසු වියට්නාමයට බලපෑ දරුණුම සුළි සුළඟ මෙය ලෙසටයි සැලකෙන්නේ.