ඉන්ධන තොග ප්‍රමාණවත් බවට ප්‍රකාශයක්

Thursday, 29 October 2020 - 15:11

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%9C+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
අවශ්‍ය තරම් ඉන්ධන තොග පවතින බැවින් අනිසි බියක් ඇති කර නොගන්නා ලෙස ඛනිජ තෙල් තොග ගබඩා පර්යන්තයේ සභාපති මොහොමඩ් උවෙයිස් මොහොමඩ් ප්‍රකාශ කළා.

දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකට අවශ්‍ය ඛණිජ තෙල් ප්‍රවාහනය කිරීමට ද පහසුකම් පවතින බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.