දුම්රිය කාලසටහන් ගැන දුම්රිය මගීන්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්

Thursday, 29 October 2020 - 17:35

%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B6%9C%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
බස්නාහිර පළාත සඳහා නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවා ඇති කාල සීමාව තුළ දුම්රිය ධාවනය පිළිබඳ එම දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.
 
ඒ, අනුව සමස්ථ බස්නාහිර පළාතටම නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවා ඇති හෙට (30) සහ නොවැම්බර් 02 වන දින උදෑසන 5 දක්වා කාල සීමාව තුළ දුම්රිය ධාවනය පහත පරිදි සිදුවන බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ.

2020-10-30 - 2020-11-01
රඹුක්කන සිට කොළඹ කොටුව දක්වා ද බෙලිඅත්ත, ගාල්ල, අලුත්ගම, කළුතර සිට මරදාන දක්වා ද, අවිස්සාවේල්ල සිට කොළඹ කොටුව දක්වා ද,හලාවත සිට කොළඹ කොටුව දක්වා ද ධාවනය වූ කිසිඳු දුම්රියක් ඉහත දිනදෙක තුළ ධාවනය නොවේ.

2020-10-31
අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටින දරුවන් වෙනුවෙන් ධාවනය වන දුම්රිය, එම නියමිත වේලාවටම ධාවනය කිරීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.