ගිනි අවියක්,අත්බෝම්බ 02ක් සහ උණ්ඩ තොගයක් හික්කඩුවේ කලපුවකින් හමුවේ

Thursday, 29 October 2020 - 18:11

%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A%2C%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%9D%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6+02%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%8B%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A
හික්කඩුව - වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ කලපුවක් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයක සඟවා තිබියදී ටී 56 උණ්ඩ 973ක් අතුළුව අවි ආයුධ කිහිපයක් පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය අද (29) සොයාගෙන තිබෙනවා.

එම උණ්ඩ වලට අමතරව ජීව අත්බෝම්බ දෙකක් සහ ගල්කටස් වර්ගයේ ගිනි අවියක් ද සොයාගත් බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ.

ඒවා කවුරුන් විසින් හෝ බහාලුමක දමා සඟවා තිබියදියි මෙලෙස සොයාගෙන ඇත්තේ.