රට වෙනුවෙන් හිරු සහන යාත්‍රා ක්‍රියාන්විතය අදත්

Thursday, 29 October 2020 - 19:17

%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A
කොරෝනා වෛරසය පාලනය කිරීමේ මෙහෙවර උදෙසා "රට වෙනුවෙන් හිරු සහන යාත්‍රා ක්‍රියාන්විතය" අදත් ක්‍රියාත්මක කෙරුණා.

කොරෝනා මර්දන මෙහෙයුම්වල නිරත රාගම - වැලිසර ස්වසන රෝග පිළිබඳ ජාතික රෝහලේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් වෙනුවෙන් ආරක්ෂක ඇඳුම් කට්ටල සහ මුව ආවරණ තොගයක් බෙදාදීම සිදු කෙරුණා.