එඩින්බර්ග් සරසවිය වන්නිලඇත්තන්ට භාරදුන් අස්ථි තැන්පත් කිරීමට නව කෞතුකාගාරයක් (වීඩියෝ)

Friday, 30 October 2020 - 13:08

%E0%B6%91%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B7%9E%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


2021 වර්ෂය සඳහා මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල් මණ්ඩලයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා රුපියල් මිලියන 3,400 ක මුදලක් අනුමත කිරිමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකදීයි.

මේ අතර දඹාන ආදී වාසීන්ට අයත්, එක්සත් රාජධානියේ එඩින්බර්ග් සරසවි කෞතුකාගාරයේ තැන්පත් කර තිබූ ආදිවාසී ජනතාවගේ හිස්කබල් නැවත ආදීවාසී නායක ඌරුවරිගේ වන්නිලඇත්තන්ට භාරදීම එම සරසවියේ පැවති උත්සවයකදී පසුගියදා සිදුවුණා.

අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය පැවසුවේ, පුරාවිද්‍යා වටිනාකමින් යුත්, ආදිවාසී ජනයාට අයත් යැයි පැවසෙන මෙම අස්ථි තැන්පත් කිරීම සඳහා කෞතුකාගාරයක් ඉදිකිරීමට මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලෙන් මුදල් වෙන් කිරීමටද අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙහිදී උපදෙස් දුන් බවයි.