දිනෙන් දින පරිහානියට යන කූරගල පුරා විද්‍යා පූජා භූමිය (වීඩියෝ)

Friday, 30 October 2020 - 13:17

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%A2%E0%B7%8F+%E0%B6%B7%E0%B7%96%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


ඓතිහාසික කූරගල රජමහා විහාරස්ථ පුරාවිද්‍යා පූණ්‍ය භූමිය දෙවන පෑතිස් රජසමයේදී මහා රහතුන් වැඩසිටි පුරාවිද්‍යා භෂ්මාවශේෂ, සෙල් ලිපි, නටඹුන් සහ ලෙන් 14කින් සමන්විත බෞද්ධ උරුමයක්.

මෙහි වටද්දර ලෙන් ගුහාවේ භික්ෂූන් වහන්සේ සිවුනමක් වස් වසන අතර උණ්වහන්සේ මෙම පුණ්‍ය භූමිය රැක ගැනීම සඳහා දරන්නේ අපමණ වෙහෙසක්.

ස්වාමීන් වහන්සේට වැඩ විසීමට තරම් සුදුසු පරිසරයක් නොමැති මෙම ලෙන වැසි දිනවලදී තෙමෙන අතර ගල්ලෙන ඉදිරිපිට තාවකාලික ලෑලි පියස්සද මේ වන විට අබලන් වී තිබෙනවා.

පින්නෙන් ආරක්ෂාවීම සඳහා මෙම ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් ලෙන ඉදිරිපිට ඉටි රෙදිවලින් ආවරණය කරගෙන ඇති අතර බිම අතුරාගත් පැදුරු මත ශීතලේ සැතපී රාත්‍රිය ගතකිරීමට කූරගල භික්ෂූන් වහන්සේලාට සිදුව තිබෙනවා.