මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් ලෙස වෙස්ගෙන පැමිණ නිවසක් කොල්ලකයි

Friday, 30 October 2020 - 17:19

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%9E%E0%B6%9B%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92
මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් ලෙස සැරසුනු පුද්ගලයින් තුන්දෙනෙකු අඹන්පොල - කැත්තපහුව ප්‍රදේශයේ නිවසක් කොල්ල කා තිබෙනවා.

මොවුන් පෙරේදා රාත්‍රියේ අදාළ නිවසට පැමිණ සඳහන් කර ඇත්තේ  නිවැසියන් මාරවිල ප්‍රදේශයේ සංචරණය කළ බවට තොරතුරු ලැබී ඇති බවයි.

ඒ අනුව ඔවුන්ව පී.සී.ආර් පරීක්ෂණයකට ලක් කළ යුතු බව සඳහන් කර ඇති කොල්ලකරුවන් නිවැසියන්ට මත්වීමට ඖෂධ වර්ගයක් ලබාදී නිවස කොල්ලකා තිබෙනවා.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කිසිවෙකු මෙතෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන නොමැති බවයි මහව පොලීසිය සඳහන් කළේ.