කඨින චීවර පිංකම් සඳහා බෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් උපදෙස් මාලාවක්

Friday, 30 October 2020 - 18:14

%E0%B6%9A%E0%B6%A8%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B7%9E%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%B3+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
 රට තුළ පවතින තත්ත්වය හමුවේ ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත කඨින චීවර පිංකම් සෞඛ්‍ය උපදෙස්වලට අනුව පැවැත්වීම අත්‍යවශ්‍ය බව බෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරනවා.

ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දැනුවත් කර මූලික සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපැදීම, කඨින චීවරය සකස් කිරීමට නියමිත වස්ත්‍රය තැන්පත් කර ඇති ස්ථානයේ සිට කෙටිම දුරකින් විහාරස්ථානය වෙත වැඩම කරවීම, කඨින චීවරය සඝ සතුකොට පූජා කිරීමේදී භික්ෂූන් වහන්සේලා පස්නමක් සහභාගිකරවා ගැනීම සහ ඊට සහභාගිවිය යුතු ගිහි පිරිස 30කට සීමා කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බව එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන්.

බෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත්කළ නිවේදනය පහතින්.