ගුණාත්මකභාවයෙන් යුතු පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ යන්ත්‍ර නැහැ - සජිත්ගෙන් චෝදනා

Friday, 30 October 2020 - 19:14

%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%93.%E0%B7%83%E0%B7%93.%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A.+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB+%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90+-+%E0%B7%83%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F
ගුණාත්මකභාවයෙන් යුත් පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ යන්ත්‍ර රජය සතුව නොමැති බැවින් පසුගිය කාලසීමාවේදී කොරෝනා මර්දනයට ලද විදේශ මූල්‍යාධාරවලින් ඒවා මිලදී ගැනීමට කටයුතු නොකළේ මන්දැයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස ආණ්ඩුවෙන් ප්‍රශ්න කරනවා.

විපක්ෂ නායකවරයා මේ බව සඳහන් කළේ අනුරාධපුර - කලා වැව ශ්‍රී විජය බෝධිරාජාරාම විහාරස්ථානයට අද (30) පැමිණි අවස්ථාවේ මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.