ගර්භනී රෝගී මව්වරුන්ට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර පැය 24 පුරා ලබාදීමට සියලුම රජයේ රෝහල්වලට උපදෙස්

Saturday, 31 October 2020 - 16:58

%E0%B6%9C%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B7%E0%B6%B1%E0%B7%93+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B7%93+%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BA+24+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A
ගර්භනී රෝගී මව්වරුන්ට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර පැය 24 පුරා ලබාදීමට සියලුම රජයේ රෝහල්වලට උපදෙස් ලබාදී ඇති බව පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය ප්‍රකාශ කළා.

ඒ සඳහා ගර්භනී සටහන් පත ඇඳිරි නීති බලපත්‍රය ලෙස භාවිත කළ හැකි බවයි එම කාර්යාංශය නිවේදනය කළේ.

එහි වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ කිසියම් ගැටළුවක් මතුවුවහොත් ප්‍රදේශයේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනිය, සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී හෝ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ 19 99 හදිසි දුරකථන අංකය ඇමතිය හැකි බවයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කළ  නිවේදනය පහතින්.