පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳපොල විෂබීජහරණයට

Saturday, 31 October 2020 - 19:49

%E0%B6%B4%E0%B7%91%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9+%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B6%B6%E0%B7%93%E0%B6%A2%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7
පසුගිය දා කොරෝනා ආසාදිතයන් හඳුනා ගැනීමත් සමඟ වසා දැමුණු පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළදපොළ විෂබීජහරණය කිරීම අද(31) සිදුකළේ ශ්‍රී ලංකා පොලීසියේ නිලධාරීන්ගේ මැදිහත්වීමෙන්.