ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයන් හාරකෝටි 60 ලක්ෂය ඉක්මවයි

Saturday, 31 October 2020 - 20:11

%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B7%92+60+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයන් මේ වනවිට හාර කෝටි 60 ලක්ෂය ඉක්මවා තිබෙනවා.

එය දැක්වුණේ හාර කෝටි 60 ලක්ෂ 8997ක් ලෙසයි.

එමෙන්ම සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 12කට ආසන්න වෙමින් 11 ලක්ෂ 95 දහස් 477ක් ලෙස මේ වනවිට සටහන් වී තිබෙනවා.