මෙක්සිකෝවේ කොරෝනා මරණ ලක්ෂය ඉක්මවයි

Friday, 20 November 2020 - 19:19

%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
ස්පාඤ්ඤ බස කතා කරන රටවල් අතුරින් වඩාත්ම ජනාකීර්ණ රට වන මෙක්සිකෝවේ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව මේ වනවිට ලක්ෂය ඉක්මවා තිබෙනවා.

ඒ අනුව අමෙරිකා එක්සත් ජනපදය, බ්‍රසීලය හා ඉන්දියාව හැරුණු කොට කොරෝනා මරණ ලක්ෂය ඉක්ම වූ 04 වන රට වන්නේ මෙක්සිකෝවයි.

මිලියන 125 ක ජනගහණයක් සහිත මෙක්සිකෝවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවද දස ලක්ෂය ඉක්මවා තිබෙනවා.

ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව මේ වනවිට පන්කෝටි හැත්තෑ දෙලක්ෂය ඉක්මවා ඇති අතර, මරණ සංඛ්‍යාව දහතුන් ලක්ෂ 66,000 කට අධිකයි.