චීනය, මුහුදු පත්ලේ ගැඹුරුම ස්ථානයට පරීක්ෂණ යාත්‍රාවක් යවයි (වීඩියෝ)

Saturday, 21 November 2020 - 10:56

%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA%2C+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
පැසිෆික් සාගරයේ පිහිටි මරියානා ආගාධය ගවේෂණයට චීනය විශේෂිත සබ්මැරීන යාත්‍රාවක් අද යවනු ලැබුවා.

ඒ පර්යේෂකයන් තුන්දෙනෙකු ද සමගයි.

ෆෙන්ඩවුෂේ හෙවත් පරිශ්‍රමය ලෙස නම් කෙරුණු මෙම විශේෂිත යාත්‍රාව මීටර් දස දහස ඉක්මවූ ගැඹුරු මුහුදු පත්ලට ගමන් කිරීමට නියමිතයි.

මේ මාසය මුලදී මෙම යාත්‍රාව මීටර් 10,909 ක් ගැඹුරු මුහුදු පත්ලට පිවිසුනා.