නාපානේ පේමසිරි මහා නාහිමියන්ගේ ආදාහන පූජෝත්සවය නිමිත්තෙන් හෙට රථවාහන සැලැස්මක්

Saturday, 21 November 2020 - 17:16

%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%9A%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%A2%E0%B7%9D%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
අපවත් වී වදාල රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ මහානායක අතිපූජ්‍ය නාපානේ පේමසිරි නාහිමියන්ගේ ආදාහන පූජෝත්සවය නිමිත්තෙන් හෙට (22) මධ්‍යහ්න 12 සිට ආදාහන පූජෝත්සවය අවසන් වනතුරු කුණ්ඩසාලේ අවට විශේෂ රථ වාහන සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක බව පොලීසිය ප්‍රකාශ කළා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාශය සඳහන් කළේ ආදාහන පූජෝත්සවය පැවැත්වෙන කුණ්ඩසාලේ - බණ්ඩාරනායක ජාතික පාසල් ක්‍රීඩාංගනය, මහනුවර - මහියංගනය ප්‍රධාන මාර්ගය අසල පිහිටා ඇති බැවින් කුණ්ඩසාලේ නත්රම්පොත 621 හන්දියෙන් සහ දිගන නගරයෙන් වාහන ගමනාගමනය සීමා කිරීමට නියමිත බවයි.

ඒ අනුව, මහියංගනය හසලක දෙස සිට මහනුවර දෙසට ධාවනය වන වාහන දිගන නගරයෙන් හරවා මැණික්හින්න - පොල්ගොල්ල මාර්ගයෙන් මහනුවර දෙසට ධාවනය කළ හැකි වනවා.

එසේම, මහනුවර සිට හසලක , මහියංගනය දෙසට ධාවනය වන වාහන කුණ්ඩසාලේ  නත්තරම්පොත  621 හන්දියෙන් හරවා යක්ගහපිටිය, කිරිමැටිය, මැණික්හින්න හරහා දිගන නගරය වෙත ගොස් මහියංගනය ප්‍රධාන මාර්ගයට පිවිසිය හැකි බවයි, පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ.