නාපාන මහ නා හිමියන්ට ගෙනා ශෝක යෝජනාව (වීඩියෝ)

Saturday, 21 November 2020 - 21:09

%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B7%81%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
අපවත් වී වදාළ ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහ නිකායේ මහනායක අතිපූජ්‍ය නාපානේ පේමසිරි නාහිමියන් වෙනුවෙන් ශෝක යෝජනාවක් අයවැය ඡන්ද විමසීමෙන් අනතුරුව අද (21) පස්වරුවේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරුණා.

කෙසේ වෙතත්, අද (21) උදෑසන පාර්ලිමේන්තුව රැස්වූ අවස්ථාවේදී ද මේ සම්බන්ධයෙන් කතාබහක් ඇතිවුණේ විපක්ෂය විසින් විනාඩියක නිශ්ශබ්දතාවයක් ඉල්ලා සිටීමත් සමඟයි.