බුදුන් වඳින්න ආ දැරියට නිරුවත පෙන්වූ පුද්ගලයාට ඇප

Saturday, 21 November 2020 - 21:17

%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%B3%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%86+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%AD+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%A7+%E0%B6%87%E0%B6%B4
පානදුර සුවාරපොල බෝධිය අසලදී අශෝබන ලෙස හැසිරෙමින් කුඩා දැරියක් මානසික අපයෝජනය කිරීමට තැත්කළ පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයා අධිකරන්නයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව රුපියල් ලක්ෂ දෙකෙක ශරීර ඇප මත මුදා හැර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.