සඳට චීනයෙන් යානාවක්

Sunday, 22 November 2020 - 12:55

%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B6%A7+%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
චීනය, මේ සතියේදී නියමුවන් රහිත යානාවක් සඳ මත ගොඩබස්සවා එහි පාෂාණ කැබලි රැගෙන ඒමට සැළසුම් කර තිබෙනවා.

එය සාර්ථක වුවහොත් වසර 50 කට පමණ පසු සාර්ථකව සඳෙහි පාෂාණ පෘථිවියට රැගෙන එන තුන්වන රට බවට චීනය පත්වනු ඇති.

මීට පෙර රුසියාව, ඇමරිකාව, මෙලෙස සඳෙහි පාෂාණ පෘථිවියට රැගෙනවිත් තිබෙනවා.