පාසල්වලට සිසුන් පැමිණීමේ අඩුවක්

Monday, 23 November 2020 - 8:59

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
බස්නාහිර  සහ හුදෙකලා කර ඇති ප්‍රදේශවල හැර සෙසු පළාත්වල තුන් වන වාරය සඳහා පාසල් අද උදෑසන ආරම්භ කෙරුණා.

ප්‍රදේශ රැසක හිරු වාර්තාකරුවන් සඳහන් කළේ පාසල් වෙත ළමයින් පැමිණීමේ අඩුවක් දක්නට ලැබෙන බවයි.

මේ අතර, නවක සිසුන් විශ්වවිද්‍යාලවල ලියාපදිංචි කිරීමේ කටයුතු අද සිට ආරම්භ කරන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

මාර්ගගත ක්‍රමයට පමණක් ලියාපදිංචි කිරීම් සිදුකෙරෙන අතර ඒ සඳහා වන උපදෙස් ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ www.ugc.ac.lk වෙබ් අඩවියේ පළ කර තිබෙනවා.

2019 - 2020 නව අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා සිසුන් 41,500ක් පමණ විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළත් කර ගැනීමට නියමිතයි.