මහවිරු සැමරුම් පැවැත්වීම වළක්වාලමින් වරණ නියෝගයක්

Wednesday, 25 November 2020 - 20:13

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%85%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
යාපනය සහ මුලතිව් ප්‍රදේශවල මහවිරු සැමරුම් පැවැත්වීම වළක්වාලමින් යාපනය සහ මුලතිව් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ විසින් අද(25) වාරණ නියෝග නිකුත් කළා.

ඒ, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව සහ පොලීසිය කළ කරුණු දැක්වීම් සළකා බලමින්.