ශානි අබේසේකර යළි රිමාන්ඩ්

Thursday, 26 November 2020 - 19:42

%E0%B7%81%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%B6%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8A
සාක්ෂි වසන් කිරීමේ චෝදනාවට අත්අඩංගුවට ගත් CID  හිටපු අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකර දෙසැම්බර් 07 දක්වා යළි රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තිබෙනවා.