මෙරට කොවිඩ් මරණ 100 ඉක්මවයි

Friday, 27 November 2020 - 22:45

%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A9%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B6%AB+100+%E0%B6%89%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
අද (27) දිනයේ මෙරටින් තවත් කොරෝනා මරණ 08ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

මෙම මරණ 08ත් සමඟ මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 100 ඉක්මවා ගියා.

ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 107ක්.