මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 118 දක්වා ඉහළට

Monday, 30 November 2020 - 23:46

%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9B%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+118+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
මෙරටින් තවත් කොරෝනා මරණ දෙකක් අද(30) වාර්තා වුණා.
 
ඒ අනුව  මේ වන විට වාර්තා වී ඇති සමස්ත මරණ සංඛ්‍යව 118  දක්වා ඉහළ ගියා.

No description available.