මොඩර්නා කොවිඩ් එන්නතට ඇමරිකාවේ සහ යුරෝපයේ අනුමැතිය ඉල්ලයි

Tuesday, 01 December 2020 - 8:24

%E0%B6%B8%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A9%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B6%A7+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඇමරිකානු මොඩර්නා ඖෂධ සමාගම මගින් නිෂ්පාදිත කොවිඞ් 19 එන්නත, පුළුල් භාවිතය සඳහා යුරෝපා සංගමයේ සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ඖෂධ නියාමනයේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

මෙම එන්නත මහා පරිමාණ පරීක්ෂා කිරීම්වලදී 94.1% ක සාර්ථකත්වයක් පෙන්නුම් කළා.

එමෙන්ම, දරුණු කොරෝනා ආසාදිත තත්ත්වය වැළැක්වීම සඳහා එය 100% කින් ක්‍රියාකාරී වන බවයි මොඩර්නා ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගම සඳහන් කළේ.