නැගෙනහිර පාසල් දින 3 ක් වැසේ

Tuesday, 01 December 2020 - 14:14

%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+3+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%9A
නැගෙනහිර පළාතේ සියලු පාසල් හෙට සිට ලබන සිකුරාදා දක්වා දින 3 ක් වසා තබන බව නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අනුරාධා යහම්පත් ප්‍රකාශ කළා.

ඒ සුළි කුණාටු තත්ත්වයක් ඉදිරි පැය 24 තුල නැගෙනහිර වෙරළ කලාපයට ඇතුළු වන බවට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කිරීම හේතුවෙන්.

එමෙන්ම, සුළි කුණාටුව මුහුණදීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ද ක්‍රියාත්මක බව ආණ්ඩුකාරවරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.