ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට සහ අභියාචනාධිකරණයටනව විනිසුරුවරුන් 20ක් (වීඩියෝ)

Tuesday, 01 December 2020 - 17:17

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%A8%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%A0%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+20%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් නව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් 6 දෙනෙකු සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරුන් 14 දෙනෙකු පත් කර තිබෙනවා. එමෙන්ම,

අභියාචනාධිකරණයේ සභාපති විනිසුරුවරයා ලෙස විනිසුරු අර්ජුන ඔබේසේකර පත් කර ඇති බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය ප්‍රකාශ කළේ.