අසත්‍ය චෝදනා මත සිරගත කෙරුණු දේශපාලනඥයින් බොහෝ පිරිසක් සිටින බව අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ කියයි (වීඩියෝ)

Tuesday, 01 December 2020 - 20:44

%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B6%AD+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B6%A5%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9D+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


දේශපාලන මතවාදයන් යටපත් කිරීමට වැරදි තොරතුරු ලබාදී සිරගත කෙරුණු දේශපාලනඥයින් බොහෝ පිරිසක් සිටින බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ  පවසනවා.

මේ අතර, නව සිංහල රාවය සංවිධානය මෙන්ම අමාත්‍ය එස්.එම්. චන්ද්‍රෙස්න ද මේ සම්බන්ධයෙන් අද(01) අදහස් පළ කළා.