මහර බන්ධනාගාරයේ ඇතිවූ කළහකාරී තත්ත්වය ගැන අධිකරණ ඇමති කණගාටුව ප්‍රකාශ කරයි (වීඩියෝ)

Tuesday, 01 December 2020 - 20:57

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%BB+%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%84%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%AD%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%AB%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


මහර බන්ධනාගාරයේ ඇතිවූ කළහකාරී තත්ත්වය කිසිසේත්ම නොවිය යුත්තක් වන අතරම රජයක් ලෙස දැඩි ලෙස කණගාටුව ප්‍රකාශ කරන බව අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා අද (01) පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා.

ඔහු එහිදී සඳහන් කළේ එම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අතුරු වාර්තාවක් සතියක් තුල ලබා දෙන ලෙස ඒ වෙනුවෙන් පත් කළ විශේෂ කමිටුවට දැනුම් දුන් බවයි.