බුරවි ලංවීමත් සමඟ දකුණු ඉන්දියාවේ ගුවන් තොටුපල 3 ක් වසා දමයි

Friday, 04 December 2020 - 11:32

%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B6%BD+3+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92
මන්නාරම් බොක්කේ සිට බුරවි සුළි කුණාටුව දකුණු ඉන්දියාවේ සිට ලංවද්දී තමිල්නාඩුවේ සහ කේරළයේ ගුවන්තොටුපල 3 ක් ආරක්ෂාකාරි පියවරක් ලෙස තාවකාලිකව වසා දමා තිබෙනවා.

ඉන්දීය කාලගුණ අංශ ප්‍රකාශ කළේ සුළි කුණාටුවත් සමඟ අද දිනයේ චෙන්නායි ඇතුළු තමිල්නාඩු දකුණු ඉන්දීය ප්‍රදේශයට මහවැසි ඇද හැලෙනු ඇති බවයි.

ශ්‍රී ලංකාව හරහා ගොස් මන්නාරම් බොක්කේ දී දුර්වල වූ බුරවී සුළි කුණාටුව යළි වර්ධනය වී අද පස්වරුවේ රාමනාදපුරම් සහ ටියුටිකොරීන් හරහා ගමන් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂිතයි.