චීන රතු ධජය සඳේ

Saturday, 05 December 2020 - 8:26

%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1+%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%B0%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%9A
චන්ද්‍ර පාෂාණ පොලොවට රැගෙන එන තුන්වන රට බවට පත්වූ චීනය, එහි ධජය ප්‍රදර්ශනය කළ දෙවන ජාතිය බවට පත්වුණා.

ඒ, චීන චාන්ගි-පහ අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුමේදී විශේෂයෙන් සැකසූ තරු පහකින් යුත් රතු චීන ධජය සඳමත සිටුවීමෙන්.

එහි පළමු ධජය 1969 ඇපලෝ 11 පළමු සඳ ගමනේදී අමෙරිකාව විසින් සිටුවනු ලැබුවා.