‘බුරවි’ ගේ බලපෑම තවදුරටත් - ප්‍රදේශ කිහිපයකට මිලිමීටර් 100 ඉක්මවන තද වැසි

Saturday, 05 December 2020 - 9:10

%E2%80%98%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%92%E2%80%99+%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B7%91%E0%B6%B8+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+-+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%8A+100+%E0%B6%89%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B6%AF+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92
‘බුරවි’ සුළි කුණාටුව තවදුරටත් මන්නාරම් බොක්කේ සිට කිලෝමීටර් 145 ක් බටහිර දෙසින් ස්ථානගතව පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එහි අනාවැකිකරණ අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ මෙරිල් මෙන්ඩිස් සඳහන් කළේ එය පැය 24 ක කාලයක් එකම ස්ථානයක පවතින බවයි.

මේ හේතුවෙන් තවදුරටත් එහි වක්‍ර බලපෑම හේතුවෙන් දිවයිනේ ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර් 100 දක්වා තද වැසි ඇතිවිය හැකි බවද ඔහු සඳහන් කළා.

එමෙන්ම, කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනාවැකිකරණ අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ මෙරිල් මෙන්ඩිස් කියා සිටියේ ධීවර සහ නාවික කටයුතුවලින් ද තවදුරටත් වැළකී සිටිය යුතු බවයි.