ඇමරිකාවෙන් ඉන්දියාවට ඩොලර් මිලියන 90 ක යුද උපකරණ

Saturday, 05 December 2020 - 9:58

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%A9%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+90+%E0%B6%9A+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AF+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB
සී-130 සුපර් හර්කියුලස් හමුදා ප්‍රවාහන ගුවන් යානා ඇතුළු ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 90 ක් වටිනා යුද උපකරණ ඉන්දියාවට ලබාදීමට අමෙරිකාව එකඟ වී තිබෙනවා.

මෑතකදී අත්සන් තැබුණු ආරක්ෂක සහයෝගීතා ගිවිසුමට අනුව අමෙරිකාව හා ඉන්දියාව අතර ක්‍රමෝපාය සහයෝගීතාව වර්ධනය කරලීම සඳහා අදාළ යුද උපකරණ ලබාදෙන බවයි එරට ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව කොංග්‍රස් මණ්ඩලය වෙත දැනුම් දී ඇත්තේ.

එමෙන්ම, එය අමෙරිකානු විදේශ ප්‍රතිපත්තිය හා ජාතික ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කරන්නක් ලෙසටද හඳුන්වා තිබෙනවා.