කොරෝනා නිසා ලෝකවාසීන් මිලියන 207 ක් අන්ත දුගීභාවයට

Saturday, 05 December 2020 - 13:40

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+207+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%93%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%A7
කොවිඩ් 19 ගෝලීය වසංගතය, ලෝක වාසීන් තවත් මිලියන 207 ක් අන්ත දුගීභාවයට පත් කරන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන පවසනවා.

එමගින් සඳහන් කළේ වසර 2030 වනවිට අන්ත දුගීභාවයට පත්වන ලෝකවාසීන්ගේ සංඛ්‍යාව බිලියනය ඉක්මවනු ඇති බවයි.

කෙසේ නමුත්, තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා නිසි ආයෝජන සිදුකිරීමෙන් තවත් මිලියන 146 ක් ජනතාව අන්ත දුගීභාවයෙන් මුදවා ගත හැකි බවයි ජගත් සංවිධානය පෙන්වා දෙන්නේ.