පිළිකා රෝගීන්ට අවශ්‍ය ඖෂධයක් මෙරටදීම නිශ්පාදනයට අවබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන් තැබේ (වීඩියෝ)

Wednesday, 13 January 2021 - 22:55

%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%96%E0%B7%82%E0%B6%B0%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%B6%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%9A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


ලබන වසර වන විට මෙරට නිෂ්පාදනය කෙරෙන විකිරණශීලි ඖෂධ යොදා ගනිමින් පිළිකා රෝගීන් සඳහා පෙට් ස්කෑන් සිදුකළ හැකි වනු ඇතැයි විශේෂඥ වෛද්‍ය ජයන්ත බලවර්ධන මහතා පවසනවා.

ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ අදාළ ඖෂධ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා වන අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින්.

පිලිකාවක් මූලික අවස්ථාවේදීම හඳුනා ගැනීම සඳහා දැනට යොදා ගන්නා ක්‍රමවේදය වනුයේ පෙට් පරිලෝකනය හෙවත් පෙට් ස්කෑන් ක්‍රමයයි.

ඊට යොදා ගන්නා ත්‍ෘඨ නම් විකිරණශීලි ඖෂධය මෙරටදීම නිෂ්පාදනය කිරීමට පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය, කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලය හා අනුබද්ධව ක්‍රියාත්මක කරන ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීම අද සිදුකෙරුණා.