කොටස් වෙළඳපොළ වාර්තාගත වර්ධනයක්

Thursday, 14 January 2021 - 7:50

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල වාර්තාගත වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරමින් ඊයේ දිනයේ නව මංසලකුණු දෙකක් සටහන් කිරීමට සමත් වුණා.

කොටස් වෙළඳපොලේ සමස්ත වෙළඳපොල ප්‍රාග්ධනය ඊයේ ප්‍රථම වරට රුපියල් ටි්‍රලියන තුනයි දශම දෙකයි පහ ඉක්මවා ගිය අතර, එය මෙතෙක් සටහන් වූ ඉහළතම අගයයි.

එමෙන්ම, දිනක් තුළ සිදුකෙරුණු ගණුදෙනු සංඛ්‍යාව අතින්ද ඊයේ දිනයේ නව වාර්තාවක් සටහන් වූ අතර, එහිදී සිදුකෙරුණු ගණුදෙනු සංඛ්‍යාව 52,559 ක්.

2011 වසරේ අගෝස්තු 18 වැනිදා සිදුවූ ගණුදෙනු 49,921 මීට පෙර පැවති වාර්තාවයි. කොටස් වෙළඳපොලේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 09 ඉක්මවීමද විශේෂත්වයක්.

එමෙන්ම, මේ වසරේ ගතවූ ගණුදෙනු දින 08 තුළ දෛනික පිරිවැටුමේ සාමාන්‍යය රුපියල් බිලියන 7.4 ක සාමාන්‍යයක් සටහන් කරනවා.

කොටස් වෙළඳපොල සමස්ත මිල දර්ශකය ඊයේ දිනයේ ඒකක 161 කින් පමණ ඉහළ ගොස් 7443 ක් ලෙස සටහන් වූ අතර, එය 2015 අගෝස්තු 21 වැනිදායින් පසු සටහන් වූ ඉහළම අගයයි.

එමෙන්ම, පසුගිය වසරේ මැයි 12 වැනිදා සටහන් වූ අවම අගය හා සැසඳීමේදී මේ වනවිට සමස්ත දර්ශකය 75% කින් වර්ධනය වී තිබෙනවා.

කොටස් වෙළඳපොලේ ප්‍රධාන සමාගම් විස්ස නියෝජනය කරන එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකයද ඊයේ 2782 දක්වා ඉහළ ගියා.