සෞඛ්‍ය නිර්දේශවලට යටත්ව තෛයිපොංගල් සැමරේ (වීඩියෝ)

Thursday, 14 January 2021 - 13:11

%E0%B7%83%E0%B7%9E%E0%B6%9B%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80+%E0%B6%AD%E0%B7%9B%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


සරුසාර අස්වැන්නක් ලබාදීම වෙනුවෙන් හින්දු භක්තිකයන් හිරු දෙවියන් නමදින තෛපොංගල් උත්සවය අද සැමරෙනවා.

නෙලාගත් අස්වැන්නේ පළමු කොටස සූර්යයාට පුදමින් කලගුණ සලකා නව වසරක උදාව සටහන් කිරීම මෙහිදී සිදු කෙරෙන අතර, අප වාර්තාකරුවන් පැවසුවේ හින්දු භක්තිකයන් සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව, මෙවර තෛයිපොංගල් උත්සවය සමරමින් සිටින බවයි.

මේ අතර, සියලු තෛයිපොංගල් සැමරීම් පවුලේ සාමාජිකයින්ට පමණක් සීමා කරන ලෙස පොලීසිය ද අවධාරණය කළා.