සත්ව සිතුවම් සහිත ලොව පැරණිතම ලෙනක් ඉන්දුනීසියාවෙන් හමුවෙයි

Thursday, 14 January 2021 - 16:09

%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%B8+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ලොව පැරණිතම සත්ව සිතුවමක් ඇති ලෙනක් ඉන්දුනීසියාවෙන් සොයා ගැනීමට පුරාවිද්‍යාඥයන් සමත්වී තිබෙනවා.

ඌරෙකුගේ සිතුවමක් එහි ඇඳ ඇති අතර එය වසර 45000ක් පමණ පැරණි බවටයි සැලකෙන්නේ.

අඳුරු රතු පැහැයකින් එය වර්ණ ගන්වා ඇති අතර එය ඌරාගේ සැබෑ ශරීර ප්‍රමාණයටම ඇඳ තිබීම විශේෂත්වයක්.

ඉන්දුනීසියාවේ සුලවෙසි දූපත් ප්‍රදේශයේ ගුහාවකින් සොයාගත් මෙම සිතුවම තුලින් අදාළ දූපත් ප්‍රදේශයේ වසර දහස් ගණනකට පෙර මිනිසුන් පදිංචිව සිටි බවට ද මෙමගින් සාක්ෂි මතුවන බවයි අදාළ පුරාවිද්‍යාඥයන් පෙන්වා දෙන්නේ.

එමෙන්ම නවීණ ආකාරයෙන් සිතුවම ඇඳ ඇති අතර සිතුවම් කිරීමට අවශ්‍ය සියලු උපකරණ අතීත මිනිසා සතුව පැවති බව මෙමගින් හෙළිවන බව ද ඔවුන් සඳහන් කර තිබෙනවා.