ඉන්දියානු ජනතාවට කොරෝනා එන්නත ලබාදීම ආරම්භ කරයි

Saturday, 16 January 2021 - 11:26

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%91%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%AD+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B7+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඉන්දීය අගමැති නරේන්ද්‍ර මොදිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එරට වැසියනට කොරෝනා එන්නත ලබාදීම ආරම්භ කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.