බන්ධනාගාර වලින් නිදහස් වූ සිරකරුවන් සහ සැකකරුවන් සංඛ්‍යාව 12,329 ක්

Saturday, 16 January 2021 - 13:54

%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9B%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+12%2C329+%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් පළවනදා සිට අද දිනය දක්වා සිරකරුවන් සහ සැකකරුවන් 12,329 දෙනෙකු නිදහස සහ ඇප ලබා තිබෙනවා.

ඒ අනුව, සිරකරුවන් 1126 ක් බන්ධනාගාර වලින් නිදහස ලබා පිටව ගොස් ඇති බවයි බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ.

මීට අමතරව, සැකකරුවන් 11,203 දෙනෙකු ඇප ලබා පිටව ගොස් තිබෙනවා.