ඇමති වාසුදේවගේ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්ට කොරෝනා නැහැ

Sunday, 17 January 2021 - 11:01

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90
කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූ ජලසම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාරගේ පෞද්ගලික ලේකම්ට හෝ අමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් කිසිවෙකුට එම වෛරසය ආසාදනය වී නොමැති බව එම අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළා.

ස්වේච්ඡා පළාත් නියෝජිතයින් ද පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණයට යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව ඔවුන්ට කොරෝනා ආසාදනය වී නොමැති බවටයි තහවුරු වී ඇත්තේ.

ඒ අනුව අමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ වැඩකටයුතු සෞඛ්‍ය උපදෙස් මත ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන බවද එම අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙනවා.