රන්ජන්ට සිරදඬුවම් නියමවූ නඩු තීන්දුවට එරෙහි අභියාචනා ගොනුකළ නොහැකියි - ජනාධිපති නීතීඥ යූ.ආර්. සිල්වා (වීඩියෝ)

Sunday, 17 January 2021 - 12:48

%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B6%AC%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%A0%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%A5+%E0%B6%BA%E0%B7%96.%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A.+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


අධිකරණයට අපහාස කිරීම මත රන්ජන් රාමනායකට සිර දඬුවම් නියම වූ නඩු තීන්දුවට එරෙහිව අභියාචනයක් ගොනු කළ නොහැකි බව ජනාධිපති නීතිඥ යූ.ආර්. ද සිල්වා පවසනවා.

ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ අද උදෑසන විකාශය වූ හිරු ටී.වී. පත්තරේ විස්තරේ වැඩසටහනට එක්වෙමින්.