බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු නොවූ පුස්සතොට (වීඩියෝ)

Sunday, 17 January 2021 - 14:13

%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%A7+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


පුස්සතොට, කටුපිලලන්ද, නිල්මිනිගම, කල්අමුණ මාවත හා ගඟබඩ මාවත යන ගම්වල පදිංචි විශාල පිරිසක් තම ප්‍රධාන ජීවනෝපාය වන ගොවිතැන් කටයුතු සඳහා ජලය සපයාගන්නේ 90 දශකයේදී ඉදිකරන ලද ගොඩකවෙල "පුස්සතොට කෝන්කටුව" වැවෙන්.

කෙසේ වෙතත් වැවෙහි පිටවාන මෙම වැව ඉදිකළ කෝන්කටුව ඔයට යළි හරවා නොදමා පුස්සතොට ගම්මානය මැදින් රැගෙන ගොස් කුඩා ඔය ගඟට එකතු කිරීමෙන් පුස්සතොට ග්‍රාමයේ වැසියන් විශාල ගැටලුවකට මුහුණ දී තිබෙනවා. 

වසරක් පාසා අධික වර්ෂාව ඇදහැලෙන කාලයට පිටවාන උතුරා පිටාර ගැලීම හේතුවෙන් තම වගා බිම් සියල්ල විනාශවන බවයි ගම්වාසීන් පෙන්වා දෙන්නේ.

මෙවරද අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් කෝන්කටුව වැව උතුරා වාන් දැමීමෙන් ගෝවීන්ගේ වගාවන් විශාල ප්‍රමාණයක් විනාශ වී ඇති අතර විදුලියද විසන්ධි වී තිබෙනවා.

ගම්වැසියන් චෝදනා කරන්නේ මෙම ගැටලුව සඳහා පුස්සතොට ගමට පාලමක් සාදා දෙන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලීම් කළද මෙතෙක් එය ඉටු වී නොමැති බවයි.
 
දුක් මහන්සි වී වගා කරන අස්වැන්න තවදුරටත් විනාශවන්නට ඉඩ නොදී පුස්සතොට ග්‍රාමයේ වැසියන්ගේ ගැටලුවට බලධාරීන්ගේ නෙත ගැටෙන තුරු රතු මිනිත්තුව අවධානයෙන්.