හුදෙකලා කර ඇති ප්‍රදේශවල ගෘහස්ථ සහ කර්මාන්ත ආයතනවලට විදුලි බිල සඳහා සහන කාලයක්

Tuesday, 19 January 2021 - 10:14

%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%9C%E0%B7%98%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
සති දෙකකට වැඩි කාලයක් හුදකලා කර ඇති ප්‍රදේශවල ගෘහස්ථ, වානිජ සහ කාර්මික විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට එම කාලසීමාවට අදාළ විදුලි බිල්පත් නිරවුල් කිරීම සඳහා බිල්පත් දිනයේ සිට මාස හයක සහන කාලයක් ලබාදීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම සහන කාලය තුළ විදුලි සැපයුම විසන්ධි නොකිරීමටද තීරණය කර ඇති බවයි කැබිනට් තීරණ දැනුම් දෙමින් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි නවාතැන්පල වලට අදාළව පසුගිය වසරේ මාර්තු මස 01 වනදා සිට මේ වසරේ පෙබරවාරි 28 වනදා දක්වා කාලය තුළ විදුලි බිල්පත් සහ ජල බිල්පත් සමාන වාරික 12 කින් නිරවුල් කිරීම සඳහාද අවස්ථාව ලබාදීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී ඇති බව සඳහන්.

එමෙන්ම ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ සිනමාශාලා සඳහාද පසුගිය වසරේ මාර්තු මස සිට දෙසැම්බර් දක්වා විදුලි බිල්පත් සමාන වාරික 12 කින් ගෙවීමටද අවස්ථාව සළසා දී තිබුණා.