ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සංකීර්ණයේ සේවකයින් 4කට කොරෝනා

Wednesday, 20 January 2021 - 14:24

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%A8%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+4%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සංකීර්ණයේ සේවකයින් 4 දෙනෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වී තිබෙනවා.

එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සංකීර්ණයේ 100 දෙනෙකුට සිදුකළ පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණවලින් අනතුරුව ඔවුන් හඳුනාගෙන ඇති බවයි.

එම සංකීර්ණයේ පෞද්ගලික ආරක්ෂක නිලධාරිනියකට, නීතිඥ සහයෙකුට, ගෘහ පාලන අංශයේ සේවිකාවකට සහ පටිගත කිරීම් අංශයේ කාන්තාවකට මෙලෙස කොරෝනා ආසාදනය වී තිබෙනවා.