ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදෙකලා බව ඉවත් කෙරේ - තවත් ප්‍රදේශයක් හුදෙකලා වෙයි

Thursday, 21 January 2021 - 16:17

%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A+-+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ අරසඩි ග්‍රාම නිලධාරී වසම හුදෙකලා කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානී යුද හමුදාපති ජනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා කියාසිටියේ අද සවස 6 සිට මෙම හුදෙකලා කිරීම ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

මේ අතර කාත්තන්කුඩි පොලිස් වසමේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් කිහිපයකට පනවා තිබූ හුදෙකලා තත්වය ද අද පස්වරු 6 සිට ඉවත් කෙරෙනවා.

ඒ අනුව 165 කාත්තන්කුඩි ග්‍රාම නිලධාරී වසම 03, 165A කාත්තන්කුඩි ග්‍රාම නිලධාරී වසම බටහිර, 165B කාත්තන්කුඩි ග්‍රාම නිලධාරී වසම නැගෙනහිර, 166 කාත්තන්කුඩි ග්‍රාම නිලධාරී වසම 02, 166A කාත්තන්කුඩි ග්‍රාම නිලධාරී වසම උතුර, 167A කාත්තන්කුඩි ග්‍රාම නිලධාරී වසම උතුර, 167B කාත්තන්කුඩි ග්‍රාම නිලධාරී වසම නැගෙනහිර සහ 167D කාත්තන්කුඩි ග්‍රාම නිලධාරී වසම බටහිර මෙලෙස හුදෙකලා බවින් ඉවත් කෙරෙනවා.

මීට අමතරව බණ්ඩාරගම අටලුගම 660A එපිටමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසම සහ 659B බමුණුමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසම ද හුදෙකලා බවින් නිදහස් කෙරෙනවා.

මොණරාගල බඩල්කුඹුර අලුපොත ග්‍රාම නිලධාරී වසම ද හුදෙකලා බවින් ඉවත් කෙරෙන බවයි කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානී යුද හමුදාපති ජනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා දැනුම්දෙන්නේ.