ටික් ටොක් රූගත කිරීමක් අතරතුර තරුණයෙකු දුම්රියේ ගැටී ජීවිතක්ෂයට

Saturday, 23 January 2021 - 14:13

%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%A7%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%93+%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%A7
ටික් ටොක් රූගත කිරීමක් අතරතුර දුම්රියේ ගැටී පාකිස්තානයේ රාවල්පිණ්ඩි නගරයේදී තරුණයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්වී තිබෙනවා.

මෙලෙස මිය ගොස් ඇත්තේ 18 හැවිරිදි තරුණයෙකු වන අතර මිතුරෙකු සමග අදාළ රූගත කිරීම සිදුකරමින් සිටියදීයි ඔහු මෙම අනතුරට ලක්ව ඇත්තේ.